Лаута

ОБЕКТ: Обществена и жилищна сграда - хотел,

ЗОХ, магазини,офиси и др.в УПИ VІ-578 ,кв. 1-нов по плана

на кв. „ВСИ - МО”, парк „ЛАУТА”, гр. Пловдив

Изпълнител "Коев" ЕООД

Инвеститор: „Коев” ЕООД

РЗП: 12 710 кв.м

Натиснете върху картинката за да разгледате

галерията:

 

 

Щракнете върху картинката за я отворите

 


Комплекс Театър на мечтите Пловдив

ОБЕКТ: жилищен комплекс от затворен тип

жк "Захарна фабрика", Пловдив
Изпълнител "Коев" ООД
Консултант "Стрикт" ООД
Площ на имота 8500 кв.м
РЗП 11 500 кв.м

Инвеститор ХБЗП ЕАД - Смолян

Натиснете върху картинката за да разгледате

галерията:

 

Щракнете върху картинката за я отворите

 

 


Драва

ОБЕКТ: Жилищна сграда- УПИ ХІІ-2048,кв.547 по плана на V

градска част , гр.Пловдив /ул.”Драва”/

Възложител: „КОЕВ” ЕООД

РЗП: 1 103 м2

 

Щракнете върху картинката за я отворите

 

 

 

 

 

Марица

ОБЕКТ: Жилищна сграда с обществено-обслужващи

дейности в УПИ II-2152,жилищно иобществено

застрояване кв. 2-нов по плана на кв.

Победа-Марица”, бул. „Марица”, гр. Пловдив

Инвеститор: „КОЕВ” ЕООД

РЗП: 13 000 м2

Натиснете върху картинката за да разгледате

галерията:

Щракнете върху картинката за я отворите

 

 

 

Жилищна сграда

ОБЕКТ: Жилищна сграда- УПИ ХVІ-835,кв.614 по плана на V

градска част , гр.Пловдив /ул.”Търнев/

Възложител: „КОЕВ” ЕООД

РЗП: 3 100 м2

 

Щракнете върху картинката за я отворите

Комплекс GREEN WEST

ОБЕКТ: Жилищен комплекс с магазини и офиси

„Green West” ,УПИ ХІХ-195 , кв.2-нов Кишенев-Смирненски

, гр.Пловдив Възложител: „КОЕВ 2006” ООД

РЗП: 13 610 м2

Щракнете върху картинката за я отворите

Блок №45 Тракия Пловдив

ОБЕКТ: Жилищен блок № 45 в УПИ ІІ - комплексно застрояване,

обществени мероприятия и подземни гаражи, кв.5,
Ж.Р. ”Тракия” А-10, 11, гр. Пловдив

Инвеститор: „КОЕВ 2006” ООД РЗП: 16 448 м2

 

Щракнете върху картинката за я отворите