Сертификати PDF Print E-mail

Мисията на фирма “КОЕВ” ЕООД е чрез прилагане на съвременни материали, технологии и

поддържане на висока организация и качество на работа, условия на труд и грижа за околната среда, да

изгражда удобни и красиви жилищни и административни сгради, отговарящи на съвременните

технически, архитектурни и естетически изисквания.

Декларация на ръководството за внедряване и сертифициране на система за управление на качеството, околната среда и условия на труд.

 

Удостоверение I -007927

Изтегли като pdf

 

Удостоверение I- 008365

Изтегли като pdf

 

Удостоверение II-001813

Изтегли като pdf

 

 

Удостоверение III -001878

Изтегли като pdf

 

Удостоверение IV- 003840

Изтегли като pdf

 

Удостоверение V-004069

Изтегли като pdf

 

 

Удостоверение V -004880

Изтегли като pdf

 

Удостоверение V- 005229

Изтегли като pdf