PDF Print E-mail

 

“КОЕВ” ЕООД е създадена през 1998 г. като фирма специализирана в проектирането и цялостното изпълнение на промишлени, жилищни и обществени сгради, търговски обекти, изпълнение на инфраструктурни проекти, извършване на ремонтни дейности, осигуряване на инвестиции и покупко-продажба на недвижими имоти. Фирмата предлага комплексно обслужване на инвеститорите – от етапа на предпроектното проучване и консултиране до цялостно изпълнение на всички строително-монтажни работи.

Повече от 10 години „КОЕВ” ЕООД е една от водещите фирми в строителния бранш със свой собствен почерк. Приоритет при изграждането на обектите се дава на срочното и качествено изпълнение на строително-монтажните работи и използването на висококачествени материали с доказани характеристики. При цялостната си дейност фирма „КОЕВ” ЕООД се стреми към постоянно усъвършенстване на своите възможности и организация, прилагане на нови технологии и изделия, както и непрекъснато повишаване на квалификацията на персонала.

В новия и модерен офис на фирмата в гр. Пловдив се изготвят проекти, оферти, правят се проучвания и се координира работата между всички звена на фирмата.

За нуждите на дейността си фирмата разполага със собствена производствено-техническа база с площ над 56 дка разположена в с. Ягодово, Пловдивска област. На територията на базата се намират бетонов център, арматурен двор, дърводелски цех, железарска работилница, авторемонтна работилница, складове и др. Фирмата притежава собствен автопарк с транспортна техника и строителна механизация.

Съгласно изискванията на Закона за Камарата на строителите в България фирма „КОЕВ” ЕООД е вписана в Централния професионелен регистър на строителите и притежава съответните категории и удостоверения.

Фирмата е сертифицирана също така и по БДС EN ISO 9001:2008, БДС EN ISO 14001:2004, OHSAS 18001.

 

Управител и едноличен собственик на “КОЕВ ЕООД” е инж. Тодор Коев – дипломиран инженер по специалността “Промишлено и гражданско строителство – конструкции” от ВИАС – София.

 

„Красиво и модерно строителство – това е нашата визитна картичка.”